O povestioară cu învăţăminte

O dată un băiat străbătea, cu barca, un râu vijelios împreună cu o persoană în vârstă ce avea concepţii învechite. Acea persoană a cules o frunză din apă, s-a uitat la ea un moment şi apoi l-a întrebat pe băiat dacă ştie ceva biologie. "Nu, nu ştiu", a replicat băiatul. Celălalt a spus: "Fiule, ai pierdut 25% din viaţă".

În vreme ce continuau să vâslească, vârstnicul a luat o piatră de pe fundul bărcii. A întors-o în palmă, studiindu-i culorile, şi l-a întrebat pe băiat: "Fiule, ştii ceva despre geologie?". Băiatul a răspuns cu sfială: "Nu, nu ştiu, domnule". Bătrânul a spus: "Fiule, ai pierdut 50% din viaţă".

Se apropia amurgul şi vârstnicul se uita pierdut la Steaua Nordului, care începuse să strălucească. După câtva timp, l-a întrebat pe băiat: "Fiule, ştii ceva despre astronomie?". Băiatul cu capul plecat şi sprâncenele încruntate, a admis: "Nu, nu ştiu, domnule". Bătrânul l-a dojenit: "Fiule, ai pierdut 75% din viaţă!".

Chiar atunci, băiatul a observat că stăvilarul uriaş din aval cedase, iar torentele de apă curgeau prin spărtură. Repede, s-a întors spre bătrân şi a strigat: "Domnule, ştiţi să înotaţi?". Bătrânul i-a replicat: "Nu", la care băiatul i-a strigat: "Domnule, dumneavoastră v-aţi pierdut viaţa în procent de 100% acum".

Procesul de învăţare în viaţă este extraordinar! Nu încetăm niciodată să ne dezvoltăm câtă vreme învăţăm ceva, iar oamenii care învaţă acest adevăr simplu se vor maturiza, dar nu vor îmbătrâni niciodată.
Sunt curios dacă aţi învăţat ceva în mod special din povestioara de mai sus!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Copyright © REVICT - Blogger Theme by BloggerThemes & newwpthemes - Sponsored by Internet Entrepreneur